"People with high assurance in their capabilities approach difficult tasks as challenges to be mastered rather than as threats to be avoided."
--Albert Bandura

Sunday, August 22, 2010

IMPLIKASI MODEL PENGAJARAN SOSIAL TERHADAP PROSES P&P


Peniruan melalui main peranan dan simulasi. Pelajar dapat meniru tingkah laku positif secara tidak langsung yang ditonjolkan oleh watak-watak dalam main peranan dan simulasi. Oleh yang demikian, main peranan dalam situasi bilik darjah perlu menggunakan situasi realistik.
Peranan guru sebagai role model harus memastikan dan mempunyai tingkah laku serta perwatakan yang positif supaya pelajar dapat menirunya. Antara ciri yang perlu ada pada guru termasuklah cara pertuturan, cara berpakaian, ketepatan masa, personaliti dan konsep kendiri. Guru seharusnya mempamerkan perwatakan yang baik serta menunjukkan minatnya dalam mengajar mata pelajaran.
Peniruan juga boleh dilakukan secara tidak langsung melalui televisyen dan filem. Maka, guru boleh menasihati pelajar tentang program yang sesuai ditonton oleh mereka.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails