"People with high assurance in their capabilities approach difficult tasks as challenges to be mastered rather than as threats to be avoided."
--Albert Bandura

Tentang Fasilamy

Fasilamy menggabungkan usahasama tiga gadis iaitu Fasihah Munirah binti Ahmad Nor Bakri, Khalila binti Mohd Ishak dan Ainul Fatmy binti Shamsuddin. Penghasilan blog ini adalah di bawah bimbingan Puan Anisah binti Hashim selaku Pensyarah mata pelajaran Murid Alam Belajar.

FASIHAH MUNIRAH BINTI AHMAD NOR BAKRI
(901128106428)
AINUL FATMY BINTI SHAMSUDDIN
(890402115538)
KHALILA BINTI MOHD ISHAK
(880919085256)

PISMP 2A
AMBILAN JANUARI 2010
IPG KAMPUS BAHASA MELAYU, KUALA LUMPUR

MATA PELAJARAN
(MURID ALAM BELAJAR)

PENSYARAH
(PUAN ANISAH BINTI HASHIM)
Related Posts with Thumbnails